BelépésSzavazások
Hogy tetszik az új oldal?
 
Banner Slider

HÍRDETMÉNY

MEGHÍVÓ

 

A Debreceni „Csali” Horgász Egyesület vezetősége tisztelettel meghívja önt 2021. évi r e n d k í v ü l i közgyűlésre

2021. április 22-én csütörtökön 17.00 órára.

A közgyűlés helye:

Debreceni „Csali” Horgász Egyesület székhelye

 4031 Debrecen, Tócóskert tér 1.

Napirendi pontok:

1. A levezető elnök, jegyzőkönyvvezető, és jegyzőkönyv hitelesítők megválasztása.                                                                                                                                                                                                                                                                        Ea: Takács Lajos
2. „Elnökségi tag – ifjúsági és verseny felelős” vezetőségi tag megválasztása

                                                                                                                                    Ea: Takács Lajos

3. Az alapszabály módosítása, a Debreceni Törvényszék 13.Pk.62.931/2004/23. sz. alatt hozott végzésének megfelelően.

                                                                                                                                   Ea: Takács Lajos

Arra az esetre, ha a közgyűlés nem lenne határozatképes, azonos napirenddel megismételt közgyűlést hívunk össze,

2021. április 25-én vasárnap 14.00 órára.

A megismételt közgyűlés helye:

Debreceni „Csali” Horgász Egyesület székhelye

 4031 Debrecen, Tócóskert tér 1.

Felhívjuk a Tisztelt tagság figyelmét arra, hogy a megismételt közgyűlés az eredeti napirendi pontok tekintetében a jelenlévők számára tekintet nélkül határozatképes!

Kelt: Debrecen, 2021.04.06.

Takács Lajos

D.CS.H.E. Elnök

 

Csatolva:       Debreceni Törvényszék 13.Pk.62.931/2004/23. sz. végzése

                        Alapszabály módosítás tervezete

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

M E G H I V Ó

A Debreceni CSALI Horgász Egyesület vezetősége tisztelettel meghívja önt 2021. évi rendes közgyűlésre

2021. április 22-én csütörtökön 18.00 órára.

A közgyűlés helye:

Debreceni „Csali” Horgász Egyesület székhelye

 4031 Debrecen, Tócóskert tér 1.

.Napirendi pontok:

 

1. A levezető elnök, jegyzőkönyvvezető, és jegyzőkönyv hitelesítők megválasztása.

                                                                                                                            Ea: Takács Lajos                                                                                                                                  

2. Felügyelő bizottság beszámolója 2020.évről                                                                                                                          

                                                                                                                                                                     Ea: Szabó Norbert.

3. Beszámoló a Corona vírus miatt hozott intézkedésekről az Egyesület vonatkozásában.

                                                                                                                            Ea.: Takács Lajos

4. A 2020. évi költségvetési beszámoló     

                                                                                                                           Ea: Takács Lajos

5. Gyerekverseny rendezése 2021. évben is, annak feltételei.                                                                                                                                                                                        

                                                                                                                            Ea.: Takács Lajos

6. 2021. évi költségvetési tervezet ismertetése

                                                                                                                            Ea: Takács Lajos                                                                                                                                                                                                                                                                            

7. Tájékoztató az egyesületiversenyekről

                                                                                                                            Ea: Takács Lajos

8. Tájékoztató az MHCSB, valamint az Utánpótlás OB-ról

                                                                                                                            Ea:  Sorosi Péter

9. Egyebek

Felhívjuk a Tisztelt tagság figyelmét, hogy amennyiben a rendes közgyűlés nem lenne határozatképes, a megismételt közgyűlést 2021. április 25-én vasárnap 15.00 perckor megtartjuk ugyanazokkal a napirendi pontokkal.

Helyszíne:

Debreceni „Csali” Horgász Egyesület székhelye

 4031 Debrecen, Tócóskert tér 1.

Az alapszabály III.6. pont alapján a megismételt taggyűlés a jelenlévők számára tekintet nélkül határozatképes.

(„A testületi szervek akkor határozatképesek, ha az ülésen tagjaiknak legalább fele plusz egy fő jelen van. Ha a közgyűlés határozat képtelen, a megismételt közgyűlés az eredeti napirenden szereplő ügyekben a megjelent tagok számára tekintet nélkül határozatképes, ha azt az eredeti időpontot  követő időpontra hívják össze. Az azonos napirenddel újra összehívott taggyűlés a megjelentek számára tekintet nélkül határozatképes, ha erre a tagok figyelmét a meghívóban kifejezetten felhívták. A megismételt taggyűlés az eredeti meghívóban is összehívható, ahol fel kell hívni a tagok figyelmét távolmaradásuk következményeiről, azonban, ha a megismételt taggyűlés nem az eredeti taggyűlés időpontjával egyező napon kerül megtartásra, úgy a tagok részére új meghívót nem kell küldeni.”)

Debrecen, 2021.04.06.

                                                                                                                                                                Takács Lajos

                                                                                                                                                                                                  D.CS.H.E. Elnök